Zamawianie czasopism poprzez OPAC WWW

W styczniu 2016 r. Biblioteka UMW uruchomiła zdalne zamawianie czasopism znajdujących się w magazynie bibliotecznym. Po zalogowaniu się na swoje konto wyszukujemy w katalogu interesujące nas czasopismo, a następnie rozwijamy jego zasób:


W kolejnym kroku wybieramy interesujący nas rocznik czasopisma, sprawdzamy czy jest dostępny, i „klikamy” przycisk zamówienia. Proszę zwrócić uwagę, że jednemu numerowi inwentarza/egzemplarza  jest przyporządkowany jeden tom/volumen/rocznik/band czasopisma.

Po wybraniu miejsca dostarczenia czasopisma przechodzimy do okna wysłania zamówienia, gdzie mamy możliwość dodania uwagi odnośnie zeszytu i/lub stron, na których znajduje się artykuł:


W skład zamówionego przez nas rocznika wchodzi 12 numerów (Poradnik Bibliotekarza :. - Warszawa : 1959--.R.11. 1959 . - Nr 1-12). Bywają wolumeny, gdzie numerów jest ponad sto. Większość czasopism posiada paginację ciągłą w obrębie tomu. Jeśli znamy numery stron potrzebnego nam artykułu oraz/lub numer zeszytu, w którym on się znajduje, podajemy go w polu uwag. Pozwoli to uniknąć dostarczenia dziesiątek zeszytów, zamiast tego jednego, który nas interesuje.  

Po dodaniu w polu uwag odpowiedniej treści, np.:


zaznaczamy pole i wysyłamy zamówienie. O realizacji zamówienia zostaniemy powiadomieni mailowo, co przydatne będzie, jeśli czasopismo będziemy zamawiać np. z domu.

Przypominamy, że czasopisma od 2005 roku znajdują się w Strefie Wolnego Dostępu (II piętro CNIM) i nie można ich zamówić zdalnie. W katalogu OPAC WWW roczniki te posiadają lokalizację Strefa Wolnego Dostępu – Czasopisma i informację o wolnym dostępie do pozycji:

Niewielki procent czasopism nie posiada jeszcze numerów inwentarzowych / egzemplarzy, i takie czasopisma należy zamawiać w sposób tradycyjny (papierowe rewersy).


Do końca roku wszystkie czasopisma sprzed 2005 roku powinny mieć możliwość zdalnego zamawiania.