Szkolenia


Szkolenie biblioteczne  dla studentów I roku WL i WL-S.

Szkolenie  w formie e-learningu  będzie dostępne od 12 października 2017.

Zajęcia są obowiązkowe dla studentów stomatologii, studenci kierunku lekarskiego mogą wybrać przedmiot z oferty zajęć fakultatywnych.
Szczegółowe informacje na temat testu zaliczeniowego i warunków uzyskania wpisu do indeksu zamieszczone są na pierwszych stronach kursu. 

Szkolenie biblioteczne  dla studentów I roku WNoZ.

Szkolenie  w formie e-learningu  skierowane jest  do studentów  I stopnia  WNoZ (stacjonarnych  i  niestacjonarnych )  wszystkich kierunków i będzie dostępne od 12 października 2017.
Szczegółowe informacje na temat testu zaliczeniowego i warunków uzyskania wpisu do indeksu zamieszczone są na pierwszych stronach kursu. Pytanie dotyczące szkolenia prosimy kierować na adres: dominika.sidorska@umed.wroc.pl.

Informacja Naukowa dla studentów III roku WL

Kurs e-learningowy dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego (semestr letni) udostępniony zostanie na platformie Moodle w drugiej połowie marca 2018 r. Kurs obejmuje cztery moduły z zakresu otwartego dostępu (open access), własności intelektualnej, a także zasad redagowania oraz kryteriów oceny wartości publikacji naukowych.

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zapisanie się na szkolenie poprzez formularz on-line oraz zarejestrowanie się w uczelnianym Centralnym Systemie Autoryzacji CSA (http://csa.umed.wroc.pl).

Do szkolenia logujemy się wpisując nazwę użytkownika (imie.nazwisko) i hasło przyjęte w trakcie rejestracji w CSA.

Szczegółowe informacje na temat testów zaliczeniowych i warunków uzyskania wpisu do indeksu będą zamieszczone we wstępie do szkolenia. Pytania dotyczące szkolenia prosimy kierować na adres: justyna.zawada@umed.wroc.pl.

Wejście do szkolenia

“Library Information”

E-library training for first year student of English Division.
E-course in library information will be available from 12 October 2017.
The course is obligatory for students of the Faculty of Dentistry and optional for  the Faculty of Medicine.
For further information about the test and credit, please read carefully the first pages of the course text.
To enroll for the e-course and test you need to register here

Enter the e-course

Scientific information

The summer semester e-course on scientific information designed for the third-year ED students of the Faculty of Medicine will be available on the Moodle platform in the second half of March 2018. The e-course includes 4 modules and covers the topics of open access, copyright law as well as guidelines on scientific publication writing and evaluating.

To enroll for the e-course you need to register here as well as in the university’s central authorization system CSA (http://csa.umed.wroc.pl).

To log in to the e-course, enter your user name (first-name.last-name) and password  (the same that you selected when you registered at CSA).

The details about the e-course and how to get credit will be available in the introductory section of the e-course.

If you have any questions regarding the e-course please contact Justyna Zawada from the Scientific Information and Bibliography Department at: justyna.zawada@umed.wroc.pl
Enter the e-course