Poświadczenie dokumentów

Specjalizacja lekarska - potwierdzanie autorstwa publikacji naukowych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 18.10.2010 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i dentystów (Dz.U. Nr 198, poz.1320) Biblioteka UM potwierdza udział w publikacjach naukowych lekarzy przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego do specjalizacji lekarskich jedynie w trybie pozarezydenckim.

Prośby o potwierdzenia prosimy przesyłać na adres: bibliografia@umed.wroc.pl.

Wykazy publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego Biblioteka UM sporządza na podstawie bazy: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.   

Osoby spoza UMW zobowiązane są przesłać samodzielnie sporządzone wykazy w formie elektronicznej.


Uwaga!

Należy uwzględniać tylko prace opublikowane w czasopismach naukowych ujętych w wykazie czasopism sporządzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Odbiór potwierdzeń w Oddziale Informacji Naukowej i Bibliografii.