ORCID

W związku z Zarządzeniem  nr 102/XV R/2018 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 20 września 2018 r. w sprawie obowiązku uzyskania przez pracowników naukowych i doktorantów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu uniwersalnego identyfikatora naukowca ORCID, pracownicy i doktoranci UMW, są zobowiązani do rejestracji w międzynarodowym systemie identyfikacji ORCID (Open Researcher and Contributor ID).

Informację o uzyskanym identyfikatorze ORCID należy zgłaszać do Działu Informacji Naukowej i Bibliografii Biblioteki Głównej UMW na adres bibliografia@umed.wroc.pl.

Identyfikator ORCID (ORCID ID) (czyt. orkid) – uniwersalny unikalny identyfikator naukowca. Rozwiązuje problem jednoznacznej identyfikacji autorów prac naukowych, zwłaszcza w przypadku nazwisk dublujących się, zawierających znaki diakrytyczne, różnych wersji zapisu imienia i nazwiska oraz osób zmieniających nazwisko lub afiliację w trakcie kariery naukowej.Identyfikator składa się z 16 cyfr podzielonych na 4 części zapisanych w formie https URI,

np. https://orcid.org/0000-0002-1825-0097.


Link do strony: orcig.org


ORCID – Instrukcja tworzenia konta
ORCID – Zmiana identyfikatora instytucji
ORCID – Dodawanie identyfikatora instytucji

ORCID – Łączenie z profilem w bazie Scopus
ORCID – Usuwanie dodatkowego konta


ORCID – łączenie z kontem w PBN i POL-on

W związku z koniecznością przetwarzania w systemach centralnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (POL-on, PBN) zautoryzowanych (tj. potwierdzonych przez właściciela) numerów ORCID, ich gromadzenie odbywać się będzie wyłącznie poprzez indywidualne konta użytkowników w systemie Polskiej Bibliografii Naukowej.

Zarządzenie nr 75/XV R/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie obowiązku utworzenia indywidualnego konta naukowca w Polskiej Bibliografii Naukowej, powiązania konta PBN z identyfikatorem naukowca ORCID oraz ze Zintegrowanym Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, obliguje pracowników i doktorantów UMW do zautoryzowania numerów ORCID w systemach PBN i POL-on.

Instrukcja

Film instruktażowy