Usługi

Zapisy do Biblioteki
Wypożyczanie
Udostępnianie na miejscu
Zdalny dostęp do e-zasobów
System Centralnego Wydruku oraz usługi reprograficzne
Wypożyczenia międzybiblioteczne
Cennik
Medyczne pomoce naukowe
Dostęp do internetu bezprzewodowego Eduroam