Doktoranci

Szkolenie „Informacja Naukowa i Bibliograficzna” obejmuje część e-learningową oraz dwa 90-minutowe seminaria.

 

Część e-learningowa składa się z 9 modułów poruszających m.in. zagadnienia naukowej informacji medycznej, wyszukiwania informacji, publikacji naukowych, Open Access czy własności intelektualnej.

 

Seminaria w roku akademickim 2018/2019:

9.10.2018 godz. 15.00 – Profil naukowca ORCID (gr. I)

9.10.2018 godz. 16.30 – Profil naukowca ORCID (gr. II)

16.10.2018 godz. 15.00 – Profil naukowca ORCID (gr. III)

16.10.2018 godz. 16.30 – Profil naukowca ORCID (gr. IV)

 

23.10.2018 godz. 15.00 – Wyszukiwanie informacji w sieci (gr. I)

23.10.2018 godz. 16.30 – Wyszukiwanie informacji w sieci (gr. II)

30.10.2018 godz. 15.00 – Wyszukiwanie informacji w sieci (gr. III)

30.10.2018 godz. 16.30 – Wyszukiwanie informacji w sieci (gr. IV)


Dodatkowe terminy seminariów:

13.11.2018 godz. 15.00 - Wyszukiwanie informacji w sieci

23.11.2018 godz. 15.00 - Profil naukowca ORCID

 

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zarejestrowanie się w uczelnianym Centralnym Systemie Autoryzacji CSA (http://csa.umed.wroc.pl).

 

Do szkolenia e-learningowego logujemy się wpisując nazwę użytkownika (imie.nazwisko) i hasło przyjęte w trakcie rejestracji w CSA.

 

Szczegółowe informacje na temat testów zaliczeniowych i warunków uzyskania wpisu do indeksu są zamieszczone we wstępie do szkolenia. Pytania dotyczące szkolenia prosimy kierować na adres: justyna.zawada@umed.wroc.pl.

 

Wejście do szkolenia