Cenniki

Usługi rejestracyjne

Założenie konta i wydanie karty bibliotecznej:
- studenci i pracownicy UMW – aktywacja konta na elektronicznej legitymacji – 0 PLN,
- studenci i pracownicy innych uczelni – 5 PLN.


Usługi informacyjne

Opracowywanie kwerend:
- wykonanie zestawienia tematycznego – 7 PLN + Koszt nośnika lub wydruku,
- wykonanie złożonego zestawienia tematycznego – 10 PLN / 1 godz. pracy bibliotekarza.


Usługi reprograficzne

Kserowanie:
- strona formatu A4 – 0,20 PLN
- strona formatu A3 – 0,40 PLN

Wydruk:
- czarno-biały z bazy – 0,20 PLN / strona
- czarno-biały z artykułu 0,30 PLN / strona

Skanowanie:
- czarno-białe do formatu pdf – 0,20 PLN / strona


Usługi międzybiblioteczne

Sprowadzenie materiałów z innych bibliotek krajowych:
- przez system doc@med – artykuł do 10 stron – 5 PLN, za każdą następną stronę 0,50 PLN,
- sprowadzenie książki, czasopisma, pracy doktorskiej lub habilitacyjnej – 8 PLN,
- kopie materiałów wg cen obowiązujących w danej bibliotece – 0,30-0,40 PLN / strona + koszty przesyłki.