Median Impact Factor

(dodano 2018.02.08)

Jak znaleźć medianę IF dla kategorii czasopisma i obliczyć wartość IF skorygowaną na medianę IF?
Instrukcja